jtemplate.ru - free extensions for joomla

LECȚIA DE CO-ANIMARE ”INTRODUCTION AU MANAGEMENT INTERCULTUREL” LA DISICPLINA ”COMUNICAREA INTERCULTURALĂ”

În cadrul Proiectului ”LMPH ”Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en George, Azerbaïdjan et Moldavie N 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR” la 16 noiembrie 2016 catedra “Economie și administrare” a UCCM a organizat lecţii de co-animare desfășurată de către dna Anne DelaballeJEEP FIPAG, Franța și dna Elena Graur conferențiar universitar, doctor, șef catedră Economie și administrare, UCCM. Lecţia de co-animare cu genericul ”Introduction au management interculturel” a avut loc în Centrul de Resurse şi Informare în Turism şi Servicii Hoteliere, dotat cu suportul Proiectului LMPN №544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR.

Participanţi la lecţiile publice au fost studenţii specialităţilor ”Business și administrare” și ”Turism”, şi cadrele didactice ale UCCM.

Reperele lecției au fost: tratarea problemelor de disonanță managerială pe principiul diferențierii valorilor și tipurilor de cultură ce sunt specifice fiecărui popor, dar prezente inevitabil in întreprinderile transnaționale. Studenţii s-au implicat activ în discuții, venind cu prezentări originale și impresionante în contextul tematicii abordate.

Asemenea lecții sunt primite de către studenți cu mult entuziasm și mare interes.