jtemplate.ru - free extensions for joomla

Târgul locurilor de muncă

În Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova a devenit o tradiție organizarea Săptămânii Carierei în cadrul căreia are loc Târgul locurilor de muncă. La 6 februarie 2018 Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră împreună cu responsabilii de ghidare în carieră de la departamentele UCCM au organizat Târgul carierei. Activitățile s-au focusat pe asigurarea conexiunii dintre reprezentanții economiei reale şi tinerii specialiști, atât studenți și absolvenți UCCM cât și alte persoane interesate.
La eveniment au participat studenți, absolvenți, profesori și angajatori.
În calitate de reprezentanți ai mediului de afaceri au fost prezenți: UNIVERSALCOOP Anenii Noi, UNIVERSCOOP Leova, COOPCOMERȚ Șoldănești, COOPALIMENTARA ”NOTA BENE”, Î.M. EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., S.A. FRANZELUȚA, Departamentul trupelor de carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Î. M. „SPERANȚA VIEȚII”, ”VOLTA” SRL.
Scopul Târgului locurilor de muncă a fost dezvoltarea aptitudinilor de angajare în câmpul muncii, alegerea corectă a unui job cât și informarea viitorilor specialiști despre profesiile cele mai solicitate pe piaţa muncii.
Astfel de eveniment a remarcat importanța activității de ghidare în carieră a absolvenților.