jtemplate.ru - free extensions for joomla

DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI CU UNIVERSITATEA DIN STRASBOURG, FRANȚA

În contextul aspirațiilor de integrare europeană și de internaționalizare a activității Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova (UCCM), rectorul Larisa Șavga, prof. univ., dr. hab., a realizat o vizită de studii la Universitatea din Strasbourg, Franța. A avut loc întâlnirea cu prof. Irini Tsamadou-Jacoberger, prorector pentru Europa și relații internaționale, Irina Nicoleta Simion, director relații internaționale, Jean-Claude Million și Laurent Bonnord, coordonator proiecte internaționale, au fost trecute în revistă rezultatele cooperării din ultima perioadă și s-au discutat oportunitățile de extindere a relațiilor de colaborare interuniversitară pentru perioada viitoare, inclusiv pe dimensiunea educație, cercetare, mobilitate academică a studenților și personalul academic și administrativ.

Discuțiile s-au axat și pe transferul de experiență a Universității din Strasbourg către UCCM privind învățarea la locul de muncă, domeniu în care această universitate a înregistrat performanțe majore.

Dezvoltarea parteneriatului cu Universitatea din Strasbourg va contribui la implementarea unor noi proiecte în beneficiul tinerilor și cadrelor științifico-didactice.