jtemplate.ru - free extensions for joomla

WORKSHOP INTERUNIVERSITAR „Dezvoltarea spațiului european al educației”

                  

În perioada 23-26 iunie 2022, colaboratorii Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova, împreună cu reprezentanții altor instituții de învățământ superior din Republica Moldova au participant la Workshop-ul interuniversitar  „Dezvoltarea spațiului european al educației”, organizat de Facultatea Transfrontalieră din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Workshop-ul interuniversitar s-a desfășurat în localitatea Mamaia, județul Constanța, fiind realizat în baza unui program cu scurte prezentări, demonstrații și dezbateri. Scopul întrunirii s-a axat pe intensificarea parteneriatelor interuniversitare, prin abordarea ideilor comune de cercetare, dezvoltare și inovare cu implicarea prin proiecte comune cu Facultatea Transfrontalieră din UGAL.

Universitatea a fost reprezentată de: Liliana DANDARA, prorector pentru activitate didactică şi tehnologii educaționale, conf.univ., dr.; Inga ZUGRAV, șef  Management academic, conf.univ., dr.; Raisa ŞVEȚ, şef  Bibliotecă; Tatiana ZAVAȚCHI, șef departamentul Contabilitate, finanţe şi bănci; Rodica MAȚCAN, conf. univ., dr. departamentul Drept; Tatiana BARAN, asist. univ., drd., departamentul Business, marketing și turism.

  

Pe parcursul ședințelor organizate, colaboratorii Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova și colegii de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea din Ismail (Ucraina), Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea Liberă Internaţională, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” au împărtășit experiența în domeniul educației și cercetării în învățământ superior, digitalizării procesului educațional și altele.

Vizita delegației Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova a fost una productivă și va contribui la consolidarea parteneriatului interuniversitar. Pentru viitor ne dorim ca astfel de evenimente să devină o tradiție pentru instituțiile participante, să evolueze progresiv relațiile de colaborare și parteneriat academic pentru a asigura o colaborare fructuoasă prin schimb de experiență și bune practici.