jtemplate.ru - free extensions for joomla

Manifestări științifice

Prezentarea rezultatelor investigaţiilor ştiinţifice la foruri ştiinţifice în ţară şi peste hotarele ei reflectă în mod direct participarea comunităţii ştiinţifice a universităţii la propagarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice ale UCCM, implicarea mediului academic naţional şi internaţional în evaluarea şi aprecierea acestor rezultate. 

Manifestări ştiinţifice organizate / coorganizate de UCCM   


Manifestări ştiinţifice internaționale