jtemplate.ru - free extensions for joomla

În atenția studenților, angajaților instituțiilor de învățământ din cadrul Consorțiului Educațional-Științific (UCCM, CCM, CEAA)

 În conformitate cu Dispoziția  nr. 6 din 26.03.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova:

1Persoanele care se află în afara domiciliului/reședinței sau altui loc de trai, sunt obligate să dețină asupra sa un act de identitate sau un alt înscris care confirmă identitatea persoanei.

2. Se interzice începând cu 27 martie 2020 aflarea, în locuri publice, în grupuri mai mari de 3 persoane (cu excepția grupurilor constituite din membrii familiei de gradul I-II în linie dreaptă sau colaterală, concubini sau alte persoane ce au calitatea de reprezentant legal al unuia din membrii familiei).

 Vă rog să respectați prevederile Dispoziției menționate. Fiind responsabili, putem învinge.                                                                                                                                                   

Prof. univ. Larisa Șavga, rector, președinte CEȘ


Prelungirea suspendării procesului educațional pe durata stării de urgență

 În atenția comunității academice a Consorțiului Educațional-Știiințific

În conformitate cu ordinului Ministerului Educației,Culturii și Cercetării a Republicii Moldova, nr. 377 din 25.03.2020,

1. Se prelungește suspendarea procesului educațional în toate instituțiile de învățământ ale Consorțiului Educațional-Știiințific (CEȘ) - UCCM, CCM, CEAA, pe toată durata stării de urgență.

2. Procesul de învățământ în instituțiile menționate, pe perioada suspendării activităților didactice în sălile de curs, se va realiza prin tehnologii online cu utilizarea TIC (recomandate prin ordinele 12-p din 15.03.2020, nr.16-p din 20.03.2020). Celelalte activități aferente proceselor instituționale de bază se vor desfășura în perioada vizată potrivit reglementărilor și prevederilor ordinelor MECC și celor ale UCCM emise în perioada de după suspendarea procesului educațional.

 Prof. univ. Larisa Şavga, Rector, președinte CEȘ


Restricții ale Comisiei pentru Situații Excepționale a RM

Stimați studenți, angajați ai instituțiilor de învățământ din cadrul Consorțiului Educațional-Științific (UCCM, CCM, CEAA),

În conformitate cu Dispoziția  nr. 3 din 23.03.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova:

1. Se interzice persoanelor în vîrstă de peste 63 ani, începînd cu data de 25 martie 2020, aflarea în afara domiciliului și în spațiile publice fără necessitate stringentă, cu excepția:

  • deplasărilor în interese de serviciu, atunci cînd activitatea nu poate fi desfășurată la distanță,
  • deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare;
  • deplasarea pentru asistență medicală, ce nu poate fi amînată;
  • deplasarea pentru alte motive justificate și care nu pot fi amînate (ex. decesul unui membru al familiei, necesități ale persoanelor și animalelor de companie, etc).

2. Se interzice, începînd cu data de 25 martie 2020, aflarea persoanelor în spații publice: parcuri, păduri, terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement.

3. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

Textul integral al Dispoziției menționate poate fi accesat pe: 

https://gov.md/sites/default/files/dispoziia_3_din_23.03.2020_a_cse_a_rm_1.pdf 

Vă rog să respectați cu strictețe prevederile Dispoziției menționate. Fiți responsabili. Fiți solidari.

Prof. univ. Larisa Șavga, Rector, președinte CEȘ


Continuarea procesului educațional în sistem online

În temeiul ordinelor MECC nr.292 din 10.03.2020, nr. 368 din 20.03.20202, nr.366 din 20.03.2020; ordinelor UCCM nr. 10-p din 10.03.2020, nr. 12-p din 15.03.2020, nr. 14-p din 19.03.2020, în scopul asigurării continuității procesului de învățământ, UCCM va continua activitățile de predare-învățare-evaluare și de consiliere a studenților în sistem online, utilizând platformele educaționale, tehnicile și instrumentele disponibile în acest scop. Modalitatea de realizare a activităților online pe perioada suspendării procesului de studii în campusul universitar este stabilită în ordinul nr.16-p din 20.03.2020.

Fac apel repetat către întreaga comunitate a UCCM, Vă rog, respectați cu strictețe, în această perioadă dificilă, recomandările autorităților pentru a preveni răspândirea infectării cu COVID-19.

Nu Vă supuneți riscului, sănătatea și viața sunt prioritare!

Lucrăm la distanță, TIC oferă vaste posibilități în acest sens.

Contez foarte mult pe cooperare și înțelegerea Dumneavoastră.

Detalii - vezi ordinul nr.16-p din 20.03.2020 (Anexa 1, Anexa 2)

Prof. univ. Larisa Șavga, Rector


Prelungirea suspendării procesului educațional

În baza Dispoziției nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova:

1. Se prelungește până la 31 martie 2020 suspendarea procesului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ din cadrul Consorţiului Educaţional-ştiinţific (prevăzută prin ordinul nr. 10-p din 10.03.2020): 

  • Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova,
  • Colegiului Cooperatist din Moldova,
  • Centrului de Excelenţă în Administrarea Afacerilor.  

2. Procesul de învățământ în instituțiile menționate, pe perioada suspendării activităților didactice de contact direct, se va realiza prin tehnologii la distanță cu utilizarea TIC (recomandate prin ordinul 12-p din 15.03.2020).

 Prof. univ. Larisa Şavga, Rector, președinte CEȘ

 

Cu privire la tranziția la programul de activitate la distanță 

În scopul prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii, inclusiv celei de COVID-19, asigurării sănătății angajaților Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova, continuării activităților didactice și realizării programelor de formare profesională, se trece la programul de activitate la distanță, începând cu 16 martie curent și până la menținerea statutului de proces educațional suspendat (declarat prin ordinul nr. 10-p din 10.03.2020).

Cadrele științifico-didactice și didactice vor continua procesul de studii prin forma la distanță, utilizând în acest scop resursele educaționale și tehnologiile didactice oferite de platforma MOODLE, administrată în cadrul universității.

Detalii - vezi ordinul 12-p din 15.03.2020

Rectoratul UCCM


Suspendarea procesului educațional

În baza ordinului Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării din 10.03.2010, nr. 292, în scopul asigurării securităţii, protecţiei vieţii şi sănătăţii elevilor şi studenţilor, prevenirii răspândirii virusului COVID 19, se suspendă procesul educaţional în perioada 11-23 martie 2020 în instituţiile de învăţământ din cadrul Consorţiului Educaţional-ştiinţific:

  • Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova,
  • Colegiului Cooperatist din Moldova,
  • Centrului de Excelenţă în Administrarea Afacerilor. 

 Prof. univ. Larisa Şavga, Rector


Măsuri de sănătate publică și reguli de comportament aplicabile persoanelor fizice

Ordin cu privire la tranziția la programul de activitate la distanță (Ordin 12-p din 15.03.2020)

Ordin referitor la transferul examenului

Ordin cu privire la suspendarea procesului educațional

Ordin cu privire la acțiunile de prevenire a infecției cu Coronavirusul de tip nou

Ordin privind profilaxia epidemiologică a gripei, infecțiilor acute ale căilor respiratorii și infecția cu Coronavirusul de tip nou (3019-nCoV)