jtemplate.ru - free extensions for joomla

Studii superioare de licenţă (Ciclul I)


licent

Studiile superioare de licenţă (Ciclul I) sunt prima treaptă a studiilor universitare care asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserţiei pe piaţa forţei de muncă, prin cunoştinţe generale şi de specialitate corespunzătoare.

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova oferă posibilitatea formării studiilor superioare de licenţă (ciclul I) la următoarele specialităţi: 

 

Durata studiilor este de 3 ani la învăţământul cu frecvenţă la zi şi 4 ani la cel cu frecvenţă redusă. 

La specialităţile notate cu asterisc (*) durata studiilor este cu 1 an mai mare.

Universitatea oferă studenţilor posibilitatea de a participa în programe de mobilitate academică la nivel naţional şi internaţional

 

Specialităţi cu 3 ani de studii   

Anul de studii

Activităţi de instruire

Sesiuni de examinare

Stagiu de practică

Examene de licenţă

Vacanţe

 

Sem.I

Sem

II.

Sem.I

Sem.II

Iarnă

Primăvară

Vară

 

producere

licenţă

 

I

15

15

3

3

-

 

 

2

1

7

 

II

15

15

3

3

-

 

 

2

1

7

 

III

15

-

3

-

10

5

3

2

-

-

 


Specialităţi cu 4 ani de studii 

 

Anul de studii

Activităţi de instruire

Sesiuni de examinare

 

Stagiu de practică

 

Examene de licenţă

 

Vacanţe

Sem.I

Sem

II.

Sem.I

Sem.II

Producere  

Licenţă

Iarnă

Primăvară

Vară

 

 

I

15

15

3

3

-

 

 

2

1

7

II

15

15

3

3

-

 

 

2

1

7

III

15

12

3

3

3

 

 

2

1

7

IV

15

-

3

-

10

5

3

2

-

-

* Anul calendaristic este prezentat în săptămîni.

** Anul universitar începe la 01 septembrie.


Graficul procesului de studii pentru anul universitar 2022–2023

Graficul procesului de studii pentru anul universitar 2022-2023, învățământ cu frecvență redusă


Chestionar de evaluare


Aplică la admiterea 2022-2023 on-linenew