jtemplate.ru - free extensions for joomla


Oferta de burse Erasmus+ pentru studenţi, masteranzi şi cadre didactice şi administrative

pentru semestrul I al anului universitar 2019-2020

Nr. d/o

Țara

Universitatea gazdă

Domenii de studii

Tipurile de mobilitate

Termeni limită pentru depunerea dosarelor

Licență

Master

Staff for Teaching

Staff for Training

1.

 

Spania

Universitat de Girona

Turism

Diplomă dublă

 

2

 

 

20.09.2019

2.

Spania

Universitat Rovira I Virgili

Business și administrare/

economie

2x5 luni

 

1x5 zile

1x5 zile 

31.05.19

 

3.

România

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Finanțe

2x5 luni 

2x7 zile

2x7 zile

15.06.2019

Management și administrare

2x5 luni

2x7 zile

2x7 zile

4.

Italia

Universita Telematica Internazionale Uninettuno, Roma

Economie

3x6 luni

4x2 săptămâni

4x2 săptămâni

15.07.2019

*Termenul de depunere a dosarelor pentru cadrele didactice și administrative este 20.09.2019

Informații suplimentare:

bir. 103,  blocul I,

 tel. +37322815613

 
 

Oferta de burse Erasmus+ pentru studenţi, masteranzi şi cadre didactice şi administrative

pentru semestrul II al anului universitar 2018-2019

Nr. d/o

Țara

Universitatea gazdă

Domenii de studii

Tipurile de mobilitate

Termeni limită pentru depunerea dosarelor

Licență

Master

Staff for Teaching

Staff for Training

1.

 

Spania

Universitat de Valencia

Toate

2x5 luni 

 

 1x7 zile 

1x7 zile 

31.10.2018

2.

Spania

Universitat Rovira I Virgili

Business și administrare/

 

economie

2x5 luni 

 

1x5 zile 

1x5 zile 

31.10.2018

 

3.

România

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Finanțe

2x5 luni 

2x7 zile

2x7 zile

15.10.2018

Management și administrare

2x5 luni

2x7 zile

2x7 zile

4.

Italia

Universita Telematica Internazionale Uninettuno, Roma

Economie

3x6 luni

4x2 săptămâni

4x2 săptămâni

30.11.2018;

30.03.2019

 

*Termenul de depunere a dosarelor pentru cadrele didactice și administrative este 01.03.2019

Informații suplimentare:

bir. 103,  blocul I,

 tel. +37322815613


Oferta de burse Erasmus+ pentru studenţi, masteranzi şi cadre didactice şi administrative

pentru semestrul I al anului universitar 2018-2019

Nr. d/o

Țara

Universitatea gazdă

Domenii de studii

Tipurile de mobilitate

Termeni limită pentru depunerea dosarelor

Licență

Master

Staff for Teaching

Staff for Training

1.

 

Spania

Universitat de Valencia

Toate

2x5 luni 

 

 1x7 zile 

1x7 zile 

31.05.2018

2.

Spania

Universitat de Girona

Turism

Diplomă dublă

 

2

   

20.09.2018

3.

Spania

Universitat Rovira I Virgili

Business și administrare/

 economie

2x5 luni 

 

1x5 zile 

1x5 zile 

31.05.2018

 

4.

România

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Finanțe

2x5 luni 

2x7 zile

2x7 zile

15.06.2018

Management și administrare

2x5 luni

2x7 zile

2x7 zile

5.

Italia

Universita Telematica Internazionale Uninettuno, Roma

Economie

3x6 luni

4x2 săptămâni

4x2 săptămâni

15.07.2018

*Termenul de depunere a dosarelor pentru cadrele didactice și administrative este 01.03.2019

Informații suplimentare:

bir. 103,  blocul I,

 tel. +37322815613

 Oferta de burse Erasmus+ pentru studenți, masteranzi și cadre didactice și administrative 

pentru anul universitar 2017-2018

 

Nr. d/o

Țara

Universitatea gazdă

Domenii de studii

Tipurile de mobilitate

Termeni limită pentru depunerea dosarelor

Licență

Masterat

STA

STT

1.

 

Spania

Universitat de Girona

Turism

Diplomă dublă

 

2

 

 

Sem.II  20.09.17

2.

Spania

Universitat de Valencia

Toate

3

 

1

1

Sem.II  20.09.17

3.

Spania

Universitat Rovira I Virgili

Business și administrare/

economie

2

 

2

 

Sem.II  20.09.17

 

4.

România

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Finanțe

2

 

2

2

Sem.II  20.09.17

Management și administrare

2

 

2

2

Sem.II  20.09.17

5

Italia

Universita Telematica Internazionale Uninettuno, Roma

Economie

3

3

4

4

Sem.II  20.09.17

 

Informații suplimentare:

Angela Nacu,

Coordonator Erasmus+,

bir. 103,  blocul I,

tel. +37322815613


 Valorificăm mobilitatea academică

Mobilitatea academică este una din valorile Procesului de la Bologna, semnat în anul 2005 şi de către Republica Moldova. Mobilitatea permite studenţilor şi cadrelor didactice de a cunoaşte organizarea vieţii academice în universităţile partenere, de a comunica cu colegii din diferite ţări şi de a se îmbogăţi reciproc prin experienţe şi cooperare.

Mobilitatea academică la Universitatea Coperatist-Comercială din Moldova a cunoscut un impuls semnificativ de dezvoltare în anul 2012, când  studenții  Facultății Management și drept, specialitatea Business și administrare, Alexandru METELCHIN și Pavel DIULIN au plecat în stagii de mobilitate la Universitatea Cooperației, Economiei și Dreptului din or. Belgorod, Rusia  și studentele Facultății Marketing și merceologie, specialitatea Marketing și logistică Ana BOU și Tatiana TUTUNARU  la Universitatea ”George Bacovia”, Bacău, România. Un an mai târziu  acest proces a devenit mai intens datorită programului de mobilitate ERASMUS MUNDUS al Uniunii Europene care a permis mobilitatea academică cu burse.la universitățile din Uniunea Europeană. Prin proiectul „Integration of Neighbouring Eastern Regions trough Cooperation in Higher Education  (EMINENCE și EMINENCE II)” UCCM, în calitate de membru a consorțiului format din 20 de universități din diferite țări, beneficiază de oportunitatea de a trimite studenții și profesorii la universitățile Uniunii Europene.

Astfel, în anul universitar 2013-2014, au participat la stagii de mobilitate la Universitatea Montpellier 2, în Franța, dna dr. prof. int. Victoria TROFIMOV și studenta specialității Marketing și Logistică Tatiana TUTUNARU.

În anul de studii 2015-2016 profesorii UCCM s-au implicat activ în competența pentru burse de mobilitate  și câștigătorii au plecat pentru diverse perioade de timp la diferite universități din țările Uniunii Europene. Astfel rectorul Larisa ȘAVGA, doctor habilitat, profesor universitar a fost  în mobilitate academică la Universitatea Rovira I Virgili din Taragona, Spania. Claudia MELINTE, doctor, conferențiar universitar și Oxana LIVIȚCHI, doctor, conferențiar universitar, au participat la stagii de mobilitate  la Universitatea Montpellier 2, Franța, Elena FUIOR, doctor, profesor universitar – la Universitatea Babeș-Bolyai, or. Cluj Napoca, România.

 

În același an universitar au beneficiat de burse de mobilitate si studenții UCCM. Astfel, Cristina CALESTRU studenta Facultății Contabilitate și informatică economică, specialitatea Finanțe și bănci, grupa 3FB-1331a realizat un an de studii, fiind în mobilitate academică la Universitatea Rovira I Virgili, Taragona, Spania. În România, în Cluj Napoca, la Universitatea Babeș-Bolyai realizează masteratul colaboratorii UCCM Inga PREDA-PAVALACHI și Pavel PAVALACHI.

Beneficiile programelor de mobilitate permit rezidenților din Republica Moldova să cunoască specificul academic al Uniunii Europene, beneficiind de schimb de experiență și noi relații de colaborare. Din alte țări, prin proiectul de mobilitate EMINENCE II, la UCCM au venit Jordi BARAT, doctor, profesor, de la Universitatea Rovira I Virgili, Taragona, Spania, și Florin DUMA, doctor, profesor de la Universitatea Babeș-Bolyai, or. Cluj Napoca, România.

Noi perspective a deschis și noul program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru anii 2014-2020 Erasmus+, care reprezintă o continuare a proiectelor Tempus și Erasmus Mundus.  În cadrul acestui program, universitățile din Republica Moldova și cele din Uniunea Europeană au posibilitatea de a încheia acorduri de mobilitate. Astfel, au fost semnate acorduri de mobilitate Erasmus+ între UCCM și Universitatea Rovira I Virgili, Taragona, Spania, Universitatea din Girona(UdG), Spania, Universitatea Babeș-Bolyai, or. Cluj Napoca, România, Universitatea Valencia, Valencia, Spania, Universitatea Telematica Internazionale Uninettuno, Roma, Italia. Un mare succes a fost semnarea Acordului de dublă diplomă dintre Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova  și Universitatea din Girona(UdG), Spania potrivit căruia se oferă posibilitate studenților și masteranzilor să obțină în urma parcurgerii și realizării cu succes a programului de studii convenit dintre părți UCCM și UdG. Diploma dublă va oferi mai multe șanse absolvenților programului comun pentru inserție în piața muncii și va spori nivelul lor de competențe pe piața muncii. Prin intermediul acestui program studenții și profesorii UCCM beneficiază de burse de mobilitate, finanțate de Uniunea Europeană.

În cadrul Acordului cu Universitatea din Girona, Spania, în anul academic 2015-2016 a participat la un stagiu de mobilitate Tatiana PEȘTEREV, masteranda Facultății Marketing și merceologie, specializarea Management și marketing în turism, industrie hotelieră și restaurație, grupa 4MMTUR-1511m.

În acest an de studii 2016-2017 participă în mobilitate academică la Universitatea din Girona, Spania pentru un semestru masterandele Facultății Marketing și merceologie, specializarea Management și marketing în turism, industrie hotelieră și restaurație, Ala MÎRZA, grupa 4MMTUR-1521m și Cristina CALESTRU, grupa 4MMTUR-1611m și realizează un an de studii Irina DOBROVOLSCHI, studenta specialității Marketing și Logistică, grupa 3MkL-1431la Universitatea Babeș-Bolyai, or. Cluj Napoca, România.


Avem și alte practici îmbucurătoare. În bază de contract au efectuat stagiul practicii de producere în Italia Sandu BACIU, studentul Facultății Marketing și merceologie, specialitatea Tehnologie și managementul alimentației publice,  grupa 3TMAP-41, iar masteranzii Facultății Management și drept, specializarea Managementul relațiilor economice internaționale, grupa  4MgREI-1422m, Artemii CUTANIN și Natalia CUTANINA, în Rusia.

Mulți alți studenți și masteranzi vor putea să-și încerce șansele și să aplice la locurile disponibile pentru mobilitate la universitățile din Uniunea Europeană, cu care Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova a încheiat și va încheia acorduri Erasmus+.

Prin astfel de relaţii de colaborare devine posibilă perfecţionarea cadrelor universitare, îmbogăţirea „spirituală” a universităţii, deschiderea noilor oportunităţi de cooperare internaţională şi interuniversitară.

Doritorii de a profita de aceste şanse sunt invitaţi să opteze pentru studii la Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. Pentru toţi vom găsi o oportunitate pe plac – a studia, a cerceta, a trăi o viaţă interesantă de student, a descoperi lumea.

Mobilitatea externă oferă posibilitatea de a cunoaşte nu doar viaţa academică de peste hotarele Republicii Moldova, dar şi istoria, cultura altor popoare, de a lega noi prietenii şi colaborări.

 

1. INFORMAȚII GENERALE

Erasmus + este programul UE care are funcția de a sprijini educația, formarea, tineretul și sportul în Europa (studii pe termen scurt într-una din universitățile europene).

Informații detaliate cu privire la aceste oportunități sunt disponibile în Ghidul Programului Erasmus +. (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/62_en.

Informațiile despre posibilitățile de a studia în străinătate în cadrul programului Erasmus+ sunt distribuite de către Departamentul de Relații Internaționale și coordonatorul Erasmus prin anunțuri plasate la facultăți,  prin pagina Web a UCCM.

Este posibil de a efectua mai multe perioade de studiu și de formare în cadrul programului ERASMUS, dar durata totală a tuturor acestor perioade nu poate depăși 12 luni pentru fiecare nivel de studii.

Perioada minimă ERASMUS este:

- 3 luni pentru studii;

- 1 săptămână pentru formare.

 

2. PROCEDURA DE APLICARE PENTRU A PARTICIPA ÎN PROGRAMUL ERASMUS 

Toți studenţii UCCM trebuie să contacteze coordonatorul Erasmus (bir. 103,  blocul I, UCCM,

tel. +37322815613), în scopul de a participa la selecția studenților pentru schimbul ERASMUS.

 

3. PERSOANELE CARE ÎNTRUNESC CONDIȚIILE PENTRU PROGRAMUL ERASMUS

Eligibili sunt studenții care:

a. sunt cetățeni ai Republicii Moldova;

b. sunt înscriși la licență (cu excepția studenților anului 1 şi ultimului an de studii), Master sau Doctorat;

c. au susţinut toate examenele în anul universitar precedent.

Nu sunt eligibili studenții care:

a. au beneficiat deja de granturi Erasmus +  pentru 12 luni pentru fiecare ciclu de studiu;

b. beneficiază de granturi susținute din fonduri europene;

c. sunt înscriși la alte universități decât UCCM.

 

4. CRITERII PENRU SELECTAREA CANDIDAŢILOR 

1. Cunoștințe adecvate, abilități și competențe în domeniul de studiu – statutul actual de student (Situaţia academică), declarată de către decanul facultății;

2. Curriculum Vitae Europass;

3. Recomandarea de la un cadru didactic (profesor, conferenţiar universitar, lector superior);

4. Motivația pentru Masteranzi și doctoranzi (un proiect de studiu - subiect principal, obiectivele, punctul de pornire etc.);

5. Certificatul de competență lingvistică (Cambridge, IELTS, TOEFL, etc) sau un certificat de cunoaștere a limbii;

6. Alte competențe (facultativ):

       - Diplome

       - Articole publicate (pentru doctoranzi);

       - Certificate;

       - Contribuția la forme de cooperare europeană.

 

5. ETAPE DE SELECȚIE

1. Lansarea cererii de aplicare (pe site-ul Universității)

2. Compunerea dosarelor de cerere

4. Interviurile de motivație

5. Selectarea candidaților

7. Comunicarea rezultatelor

8. Soluţionarea contestărilor - în termen de 24 de ore de la prezentare

9. Organizarea administrativă a mobilităților

Selecția finală a studenților care vor participa în programul ERASMUS+ pentru anul viitor de studiu va fi realizată la finele lunii aprilie a anului curent.

Lista studenților selectați este prezentată pe panouri de informare anuntate de facultăți.

Selecția universității pentru studii de schimb si cautarea planului de învățămînt studenții o pot face în conformitate cu datele din lista universităților europene, în cazul în care sunt posibile studii Erasmus. 

 

O nouă șansă

Un pas, o nouă încercare, o provocare de a trăi, de a trece peste limbi, hotare, de a cunoaște, de a urca o nouă treaptă, un orizont necunoscut. O cale ce se pare treapta spre o nouă șansă de început, de a cunoaște o lume întreaga, de a studia, de a zâmbi. Călătorii trecute în graba cu amintiri, prietenii. Experiența Erasmus+ este mai mult decât o interacțiune cu oameni noi și culturi diferite, aceasta mea permis de a cunoaște o noua modalitate de a studia într-o universitate europeană și de a cunoaște, interacționa cu colegi din diferite țări, de a face schimb de percepții și idei noi.
O universitate buna nu e universitatea cu renume, dar e universitatea de unde studentul poate spune mândru ca studiază, e universitatea care creste studentul si iî da aripi spre noi orizonturi.
Datorită faptului că studiez la Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova la specialitatea Drept, Facultatea Business, administrare și drept am avut șansa să particip la un stagiu de mobilitate academică prin programul Erasmus+ și Acordul Interinstituțional cu Universitatea Valencia din Spania. Trăiesc cea mai frumoasă experiență la Universitatea din Valencia, interacționez cu studenți din diferite țări, iau cunoștință cu stilul de viață european. Fiecare prietenie legata cu persoane diferite îmi lărgește orizonturile cunoașterii pe plan cultural, social, lingvistic.
Deschizând ușile acestei universități am fost mereu înconjurată de colegi binevoitori, care m-au acceptat cu drag în cercul lor. La fel și profesorii sunt dornici de a da o mână de ajutor și de a face tot posibilul ca studenții să înțeleagă maximal materiile. Am fost liberă în alegerea cursurilor pe care să le studiez. Sunt impresionată de modalitatea cum se predau orele și cum se evaluează performanțele studenților. E foarte diferit. Tinerii sunt mai independenți, mai siguri și se bucură de libertate, concomitent sunt și mai conștienți de scopul cu care au venit la facultate. Prin programul Erasmus+ oferit de această universitate am facilitat de călătorii în numeroase locuri. Studiile peste hotare mi-au oferit posibilităţi de a concepe sensul vieții, m-au maturizat, m-au făcut să privesc lucrurile într-un mod deosebit. Pentru această posibilitate ţin să aduc sincere mulţumiri rectorului Larisa ŞAVGA, dr. hab., prof. univ., şi responsabilului pentru mobilitatea academică Angela NACU, precum şi tuturor acelora care constituie Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova.
Dacă ar fi să generalizez, aș spune că mobilitatea la Universitatea Valencia, Spania, este o experienţă unică. Am acumulat cunoştinţe noi. Am cunoscut oameni noi. Am vizitat locuri noi şi frumoase. Îi îndemn pe studenţii UCCM, actuali şi viitori, să aplice la astfel de proiecte pentru că au numai de câştigat din acestea. Să nu le fie frică să-şi încerce puterile, aptitudinile, dar şi norocul, pentru că o astfel de şansă este un mare cadou al sorţii şi nu trebuie ratată.

    

Elvira Conunov,
studentă anul 3,
Facultatea Business, administrare și drept,
Specialitatea Drept

 

Un nou început într-o viaţă veche

 Nu în zadar am ales acest titlu. Aşa aş putea să descriu ceea ce mi s-a întâmplat cu începere din septembrie 2016. De atunci stu¬diez la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestionarea Afacerilor în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, România. De fapt, aici fac ultimul an de facultate, asta fiind posibil prin intermediul programelor de mobilitate ERASMUS. A fost o provocare pe care am acceptat-o fără să clipesc deoarece nu mă sperie noul. Cu toate că era un mediu necunoscut pentru mine, procesul de acomodare a durat foarte puţin dat fiind că vorbim aceeaşi limbă şi avem aceleaşi obiceiuri. 

Din Moldova, în România
Experiența mea a început acum câteva luni într-un oraș studențesc, unde anual își fac studiile peste 85 000 de studenți din toată lumea. Locurile sunt frumoase aici, curate și pline de mister. Poți folosi transportul public ca să ajungi la destinația căutată sau să iai o bicicltetă gratis din stațiile amplasate în tot orașul. Localnicii dau dovadă de bunătate atunci cînd le ceri ajutor. În căminul unde locuiesc, sunt numai studenți din programul Erasmus veniți din diferite țări. E foarte interesant să cunoști oameni din diferite culturi, religii, cu viziuni, priorități, stil de viață diferit. Plus la acestea am fost în excursii care m-au ajutat să descopăr adevărata frumusețe a plaiului românesc.

Schimb de experiență
La universitate e foarte bine. Ești mereu înconjurat de colegi binevoitori, care vor să ajute și o fac cu plăcere, și care m-au acceptat cu drag în cercul lor. La fel și profesorii sunt dornici de a da o mână de ajutor și de a face tot posibilul ca studenții să înțeleagă maximal materiile. Am fost liberă în alegerea cursurilor pe care să le studiez, chiar și din celea care se citesc la masterat. Sunt impresionată de modul cum se predau orele și de modul cum se evaluează performanțele studenților. E foarte diferit. Tinerii sunt mai independenți și se bucură de libertate, dar sunt și mai conștienți de scopul cu care au venit la facultate.
Niciodată nu m-aș fi gândit că, participarea în programul de mobilitatea academică o să mă facă să văd viața un pic altfel, să simt cum oamenii din jur îmi dau acea scânteie de viață, de care uneori am nevoie.

Experiență unică
Erasmus este o experiență unică, în care poți să-ți testezi limitele, să-ți redefinești orizonturile, să-ți faci prieteni noi și să călătorești. Sunt fericită că am aplicat la această bursă. Dacă aș mai avea șanse nu le-aș rata.

 

Irina DOBROVOLSCHI,
studentă anul 3,
Facultatea Marketing și Merceologie,
specialitatea Marketing și logistică

 

Asta te întăreşte şi te ajută enorm ulterior 

   În semestrul al doilea al anului academic 2015-2016, am avut şansa să particip la un stagiu de mobilitate în cadrul Acordului cu Universitatea din Girona, Spania. Şi dacă în primele două săptămâni în străinătate simţi lipsa celor dragi, îndată ce începe perioada mai dificilă, trebuie să găseşti putere ca să treci peste toate acestea. Experienţa te întăreşte şi te ajută enorm ulterior. 

Da, experienţa academică a contat mult. M-am bucurat de înţelegerea şi de susţinerea din partea profesorilor, dar şi a colegilor, care s-au oferit cu amabilitate să mă ajute să mă acomodez cu tot ce era nou pentru mine. Nouă era ţara. Nou era oraşul. Nouă era universitatea. Cu profesori noi. Cu colegi noi. Mai apoi totul devine cunoscut şi foarte drag.
Toate materiile studiate la Facultatea de Turism a Universităţii din Girona sunt de profil în turism cu utilizare deplină a tehnologiilor informaţionale şi a sistemelor multimedia. Fiecare student are acces la materiile alese.
Pe larg este utilizată platforma software ILIAS care dispune de un şir de facilităţi. Profesorii stochează cursu-rile şi exerciţiile pe care trebuie să le facem, iar noi, studenţii, rezolvăm, analizăm şi le transmitem tema pentru verificare.
Sistemul de apreciere este de la 1 la 10, ultima fiind cea mai bună notă. Pentru a susţine examenul trebuie să obţii cel puţin jumătate din punctajul total al temelor rezolvate şi transmise pe parcurs. Este apreciată de asemenea participarea activă şi deschiderea afectivă către profesor (mulţi dintre profe¬sori preferă să fie numiţi cu nume scurt, fără titluri de politeţe). Lucrările practice se aplică pentru a solicita opinii/ajutor/ sfaturi de la profesor, iar proiectul efectiv este lucrat în timpul lor liber sau la domiciliu. Proiectele pentru obiectele studiate sunt de natură practică.
Lumea este corectă şi punctuală. Toţi profesorii vorbesc limba engleză. Le sunt profund recunos-cătoare pentru susţinerea pe care mi-au acordat-o de-a lungul studiilor.
Prin programul pentru studenţii Erasmus oferit de această universitate am avut posibilitatea să călătoresc în numeroase locuri.
Ceea ce m-a motivat să aleg să studiez a fost calitatea studiilor şi dorinţa de a cunoaşte o cultură nouă. Alegerea pe care am făcut-o mi-a adus o serie de schimbări în viaţă şi experienţe inedite. Luate împreună, acestea au avut o influenţă pozitivă asupra mea. Astăzi sunt mândră de parcursul meu.
Studiile peste hotare mi-au oferit posibilităţi enorme şi prieteni noi, m-au maturizat, m-au făcut să privesc lucrurile într-un mod deosebit.
Pentru această posibilitate ţin să le aduc sincere mulţumiri rectorului Larisa ŞAVGA, dr. hab., prof. univ., şi responsabilului pentru mobilitatea academică Angela NACU, precum şi tuturor acelora care constituie Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova.
Dacă ar fi să generalizez, pot spune că mobilitatea la Universitatea din Girona, Spania, a fost o experienţă extraordinară. Am acumulat cunoştinţe noi. Am cunoscut oameni noi. Am vizitat locuri noi şi frumoase.
Îi îndemn pe studenţii UCCM, actuali şi viitori, să aplice la astfel de proiecte pentru că au numai de câştigat din acestea. Să nu le fie frică să-şi încerce puterile, aptitudinile, dar şi norocul, pentru că o astfel de şansă este un mare cadou al sorţii şi nu trebuie ratată.

Baftă tuturor acelora care vor să încerce această experienţă!

 

Tatiana PEŞTEREV, 

masterandă Facultatea Marketing şi Merceologie,

specializarea Management şi marketing în turism,

industrie hotelieră şi restauraţie

 

 


 

Concurs de selecție în cadrul programului ERASMUS+ (CADRE DIDACTICE), 2022/2023

Concurs de selecție în cadrul programului ERASMUS+ (STUDENȚI), 2022/2023 

Se lansează concursul de selecţie a studenţilor pentru participarea la mobilitatea academică, anul universitar 2022 - 2023, semestrul II

 

CONCURS DE SELECŢIE A CADRELOR DIDACTICE ERASMUS+

(pentru anul universitar 2018-2019)


Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilitate academică în cadrul programului Erasmus+:
1.Universitatea Valencia, Spania oferă 2 burse de mobilitate de 7 zile pentru personalul didactic (bursă de formare) pentru Facultățile Economie și Drept (http://www.uv.es/)
2.Universitatea Rovira i Virgili, Tarragona, Spania oferă o bursă de mobilitate de 7 zile pentru personalul didactic (bursă de formare) pentru Facultatea Management în afaceri. (http://www.urv.cat/)

Perioada de mobilitate va avea loc în semestrul II al anului universitar 2018/2019.

Dosarele pot fi depuse, până la 10 aprilie 2019 la Coordonatorul Erasmus+ din cadrul universității, iar selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Internaţionalizare și promovare (UCCM, bd.Gagarin, 8, Blocul 1, of. 107).

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea Valencia și Universitatea Rovira i Virgili.
Componența dosarului de candidatură la statutul de cadru didactic ERASMUS+:
1.Cerere de înscriere la concursul de selecție
2.Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
3.Curriculum vitae redactat în limba engleză (formular Europass + fotografie)
4.Adeverință de angajare eliberată de serviciul personal cadre didactice (în original și traducere autorizată în limba engleză/certificat eliberat inițial în limba engleză).
5.Scrisoare de intenție redactată în limba engleză.
6.Confirmare a cunoașterii limbii engleze (cunoasterea limbii spaniole la nivelul B1).
7.Programul de formare propus pentru Universitatea Valencia și Universitatea Rovira i Virgili.

 

CONCURS DE SELECŢIE A STUDENȚILOR ERASMUS+
(pentru semestrul I al anului universitar 2019-2020)


Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la Universitatea Valencia, Spania în cadrul programului Erasmus+
Universitatea Valencia, Spania http://www.uv.es/
2 burse pentru studenți de la specialităţile: Business și administrare, Turism, Finanțe, Contabilitate, Drept, semestrul I (de toamnă) timp de 5 luni fiecare.

Lista actelor necesare (în 2 exemplare originale):
• CV conform cerinţelor Europass (cu foto)
• Adeverinţă de student
• Copia matricolei cu media anilor de studii confirmată de către decanul facultăţii

(restanţierii nu sunt admişi la concurs)

• Copia paşaportului de străinătate (valabil pentru perioada mobilității)
• Scrisoare de motivare
• Confirmare a cunoașterii limbii engleze si cunoasterea limbii spaniole la nivelul B1.

Dosarul de selecție a studenților trebuie să conțină următoarele documente:
• Cerere de înscriere la concursul de selecție
• CV model Europass (engleză)
• Confirmarea că sunteți student la UCCM
• Situaţia academică ( solicitată la decanat)
• Scrisoare de motivație (engleză)
• Certificat ce atestă cunoaşterea limbii engleze
• Copia paşaportului
• Alte documente relevante (premii concursuri, participări mobilități de studiu anterioare, etc.)

Site-ul: www.uv.es
Procesul de selecție va include examinarea și evaluarea dosarului și susținerea unui interviu.
Dosarele pot fi depuse în bir. 107, Blocul 1. Data limită de prezentare a actelor: 18 aprilie 2019.

 

În atenția studenților

Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova

Stagiu practic în Italia

Structurile destinate stagiului sunt hoteluri de 3 si 4 stele, baruri și restaurante. Locaţiile disponibile sunt: Camping-uri, Sate de vacanţă, Nave de croazieră.
Pentru studenţii specialităților: Turism şi Tehnologia și managementul alimentației publice pentru efectuarea stagiului sunt propuse pozițiile: barman, ospătar, ajutor bucătar și recepționer.
Studenții de la toate specialitățile pot candida pentru poziția - animator turistic.

Durata stagiului este de 3 luni.
Studentul percepe o rambursare de 500 de euro pe lună.

Condițiile programului:
- vîrsta între 18-24 ani;
- cunoașterea limbii engleze și rusă (sau germană) la nivel de comunicare;
- documente ale Uniunii Europene (pașaport român).

Pentru informații suplimentare vă adresați:
bir. 107, blocul I, UCCM,
dna A.Nacu, tel. 022 815 613

Nu ratați șansa de a efectua stagiul de practică în Italia

Stagiu practic pentru elevi şi studenţi al profilului turism şi alimentație publică

  

Campania națională de informare a studenților interesați de studiile europene

 în cadrul Programului Erasmus +

 

      La 14 septembrie 2017, Oficiul Național Erasmus+ în Moldova a lansat o campanie națională de informare a studenților și tinerilor interesați de studii europene privind oportunitățile disponibile în cadrul Programului Erasmus+ la care au participat studenții Universității Coperatist–Comerciale din Moldova și  responsabilii de mobilitate academică de la făcultăți, departamente și Serviciul Internaționalizare și promovare.

     În cadrul acestui eveniment a fost prevăzut târgul de mobilități Erasmus+  la care a participat și Universitatea Coperatist–Comercială din Moldova  și a avut posibilitatea să-și prezinte ofertele de mobilități internaționale Erasmus+, disponibile pentru studenți în anul universitar 2018-2019.

   


Dezvoltarea strategiei și a activității de internaționalizare în baza experienței Europene


În cadrul proiectului structural Erasmus+ CBHE „EIEVATE-Elevating the Internationalization of Higher Education in Moldova” pentru anii 2016-2019 prof.univ., dr. hab. Larisa Șavga, rector UCCM în comun cu un grup de manageri și responsabili de internaționalizare din cadrul universităților din Moldova se află într-o vizită de studii la Universitatea din Maribor, Slovenia.

Programul include prezentarea obiectivelor, activităților de internaționalizare a învățământului superior din Slovenia, organizarea departamentului de relații internaționale a universității gazdă, mobilității studenților și personalului academic, sistemului de asigurare a calității în instituția parteneră ș.a.

Organizarea vizitei de studii este o bună oportunitate pentru schimb și transfer de bune practici, stabilirea unor noi parteneriate pentru a pune în valoare beneficiile oferite de acestea.