jtemplate.ru - free extensions for joomla

Examene de masterat

 Orarul sesiunii de vară pentru studii la Masterat Ciclul II

Facultatea Ştiinţe economice şi juridice

  

METODOLOGIA privind organizarea și susținerea online a examenului de finalizare a studiilor superioare de licență și a tezelor de master în cadrul UCCM în anul universitar 2020-2021

Anexa 1. INSTRUCȚIUNE privind asigurarea tehnică a organizării și susținerii examenului de licență/tezei de master în sistem online și exploatarea  platformei e-learning MOODLE UCCM

CALENDARUL prezentării și susținerii tezelor de licență/master în cadrul UCCM în a.u. 2021-2022